สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

Blog Single
วันที่ 20 ก.ค. 63 สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้เชิญให้ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญพรรณ โกมลมิศร์ และนางสาวทัศนีย์ ธรรมติน และประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอสเชียงราย ให้การบรรยายในหัวข้อ เกษตรอิทรีย์พีจีเอสเชียงราย และการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เข้มแข็ง

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1