สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมมือกับบริษัท SINGHA จัดแคมป์สร้างผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ START D UP CAMP

Blog Single
สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร) ร่วมมือกับบริษัท SINGHA จัดแคมป์สร้างผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง เปิดโอกาสเส้นทาง ความสำเร็จ” เพื่อปั้นนักศึกษาภาคเหนือให้เป็นสตาร์ทอัพ ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ระหว่างวันที่ 13-27 พ.ค. 2562 ซึ่งนักศึกษา มร.ชร. ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมแคมป์ จำนวน 17 คน ซึ่งบรรยากาศตลอดงานน้องๆได้สัมผัสถึงแนวคิด มุมมองด้านต่างๆ และ กรณีศึกษาในการสร้างสรรค์และจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆ ได้มีโอกาส ศึกษาดูงานในกิจการที่น่าสนใจ พร้อมระดมสมอง ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ภาคเหนือ และประเทศชาติต่อไป

ดูภาพกิจกรรม START D UP CAMP ทั้งหมด ได้ที่ : http://www.startdupcamp.com/news-update