จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Blog Single
วันที่ 17 พ.ค. 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ""ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่าวมกับธนาคารออมสิน เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพทำกินได้ มีอาชีพที่สามารถทำได้ง่าย ใช้เงินลงทุนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม และมีแนวทางผลักดันเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ วิทยากรโดย คุณปริศนา คำขอด พร้อมทีมผู้ช่วยวิทยากร