ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน

Blog Single
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทีมงานการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.สุเนตรา สมกำลัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมงานอาจารย์ ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรฝึกอบรม สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน