ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา วันที่ 2

Blog Single
วันที่ 9 พฤษภาถม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพการเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”
2.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพอาชีพ “ขนมไทยสร้างสรรค์”
3.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ไส้อั่วปลา”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมถึง อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้แนวทางในการฝึกอบรมในการสร้างอาชีพ