ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา

Blog Single
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จังหวัดพะเยา ณ ที่ว่าการ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพการเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”
2.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพอาชีพ “แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเครื่องเทศเครื่องปรุง”
3.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การแปรรูปผลไม้ประจำถิ่น”