มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือ ธนาคารออมสินพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Blog Single
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จับมือ ธนาคารออมสิน พัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน (ปี2562) ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ และมีระดับที่สูงขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพทำกินได้ มีอาชีพที่สามารถทำได้ง่าย ใช้เงินลงทุนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อย และมีแนวทางผลักดันเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ รายละเอียดกำหนดการอบรมดังนี้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ“การเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 2.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพอาชีพ “แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเครื่องเทศเครื่องปรุง” 3.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การแปรรูปผลไม้ประจำถิ่น” วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ขนมไทยสร้างสรรค์” 2.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ“การเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 3.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ไส้อั่วปลา” วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การแปรรูปผลไม้ประจำถิ่น” วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ขนมไทยสร้างสรรค์” 2. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ“การเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ไส้อั่วปลา” 2.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ“การเพาะเห็ดที่สำคัญทางเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” 3.หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพ “ขนมไทยสร้างสรรค์”