ร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ 1

Blog Single
ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ 1 Intensive training - Travel Tech : Disruptive Tourism ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ หาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการรวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา