ขอเชิญชวนน้องๆร่วมโครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2562

Blog Single
⭐⭐โจทย์ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนเมษายน 2562 มาแล้วจ้า ⭐⭐ ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup 👉 📌 โจทย์การประกวดประจำเดือนเมษายน 2562 ‼️ Idea WoW สร้างสรรค์ ธุรกิจพิชิต ASEAN🏆🏆🏆 👉 👉 กติกาการเข้าร่วมประกวด ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ไม่จำกัดชั้นปีและคณะ) 2. นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรม CRRU-Smart Start Idea by GSB Start up ได้ที่ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ oceas.crru@gmail.com 3. นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด กด Like & Share โจทย์รายเดือนที่ธนาคารออมสินกำหนดใน Facebook Fanpage: GSB SMEs Start up และตั้งค่าเป็นสาธารณะ 4. นักศึกษาสามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 5. นักศึกษาถ่ายคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สื่อให้เห็นถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจน มีเทคโนโลยี นวัตกรรม มีความเป็นไปได้ในเชิงรูปธรรมและเชิงพาณิชย์ การเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยส่งผลงานมาที่ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง หรือ Email : oceas.crru@gmail.com หรือ Facebook : Iceo Crru เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยตัดสินรางวัล ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 6. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562 💢 หมายเหตุ...ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดผลงานระดับประเทศต่อไป 📌📌เงินรางวัลสำหรับการประกวดผลงานระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 20,000.- บาท/เดือน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล10,000 บ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1(1รางวัล) เงินรางวัล5,000บ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2(1รางวัล)เงินรางวัล3,000บ. รางวัลชมเชย(2 รางวัล) เงินรางวัล 1,000บ. 📚📚 📚สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📌ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่อง สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 📌 ผู้ประสานงาน...ปรียะดา จอมแสง (คุณนาย) 📌 โทรศัพท์ 053-776008 เบอร์ภายใน 1005 📌 E-mail : oceas.crru@gmail.com 💢 สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะ...ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกท่านค่ะ