สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร.ทำบุญอาคารสำนักงาน รับปีใหม่ 2562

Blog Single
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2561 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานฯ นำโดย ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผช.อธิการบดี และ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผอ.สำนักนวัตกรรมฯ โดยมี ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายจตุปัจจัย พร้อมด้วย อ.สุรชัย อุฬารวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ มร.ชร. , อ.ปฐมทัศน์ บรรเลิศ อ.สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ,ผศ.ดร.สิปราง เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตฯ และบุคลากรสำนักนวัตกรรมฯ , บุคลากรสภาคณาจารย์ฯ มร.ชร. เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร.

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1