สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป

Blog Single
สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร.และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมจัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ได้แก่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยมะลิอ่องกึ่งสำเร็จรูป โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นางสาวขนิษฐา รัตนะประทุม เจ้าของกิจการ หจก. เจเอ็นฟรุ๊ตแสน็ค ณ ห้องประชุมอธิการบดี

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1