สน.นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิต มร.ชร. ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

Blog Single

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) จัดกิจกรรม Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea) ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562

กิจกรรม Y.E.S. Idea จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา มร.ชร. โดยได้รับเกียรติจากสุดยอดกูรู Startup ของเมืองไทย 5 ท่าน อ.สุลีพร ราชพลสิทธฺิ์ (อ.แบด กูรูด้านการตลาด), อ.พีรวงค์ จาตุรงคกุล (อ.โจ้ กูรูด้านการออกแบบ), อ.ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ (อ.เดี่ยว กูรูด้าน SME), คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ (พี่กาย กูรูด้านนวัตกรรม), คุณนิตยา นิราศรพ (คุณนิตยา กูรูด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มา Coached ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรม Y.E.S. Idea ได้รับความสนใจจาก 13 หน่วยจัดการศึกษา และส่งนักศึกษาที่มีไอเดียธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจ จำนวน 7 ทีม ซึ่งบรรยากาศภายในงานตลอดระยะเวลา 3 วัน การฝึกเป็นไปอย่างเข้มข้น หนักหน่วงและสนุกสนาน

ผลการแข่งขันไอเดียธุรกิจ ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขุณนิยม(กระเป๋าผ้ามัดย้อม D.I.Y), รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีมHappy Feet(สเปร์ยดับกลิ่นรองเท้า), รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีมTRANS(กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) และทีมMountain Fresh(ผ้าอาบน้ำกันยุง)

กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จสุล่วงอย่างน่าภาคภูมิในนามสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1