นศ.สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เข้าศึกษาดูงานเซรามิก

Blog Single
วันที่ 22 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน จำนวน 24 คน จากสาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยกระบวนการการผลิตเซรามิก ณ ศูนย์พัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

ภาพกิจกรรม

Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1Gallery Thumb 1