ภาพกิจกรรม

Gallery

สน.นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรมบ่มเพาะบัณฑิต มร.ชร. ให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam, labore deserunt ex cupiditate est blanditiis dignissimos nesciunt doloremque

  • Created by: งานบ่มเพาะผู้ประกอบการ
  • Completed on: 17 พฤศจิกายน 2561
  • Photos: 13
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 13