ภาพกิจกรรม

Gallery
ประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ประชุมตัดสินการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ดูรูปทั้งหมด
นศ.สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เข้าศึกษาดูงานเซรามิก

นศ.สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ เข้าศึกษาดูงานเซรามิก

ดูรูปทั้งหมด
สน.นวัตกรรมฯ MOU บ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

สน.นวัตกรรมฯ MOU บ.ซีพี ออลล์ เดินหน้า โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

ดูรูปทั้งหมด
Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

Young Entrepreneur Support Idea Challenge (Y.E.S. Idea)

ดูรูปทั้งหมด
สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป

สำนักนวัตกรรมฯ มร.ชร. จับมือ สน.วิจัยฯ แห่งประเทศไทย ยกระดับโอทอป

ดูรูปทั้งหมด
ทำบุญอาคารสำนักงาน รับปีใหม่ 2562

ทำบุญอาคารสำนักงาน รับปีใหม่ 2562

ดูรูปทั้งหมด
ศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ศึกษาดูงานสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

ดูรูปทั้งหมด
นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภายใต้กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนใหม่ เชียงราย-พะเยา คัดสรรสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า Top Suppermarket สาขาเชียงราย

นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภายใต้กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนใหม่ เชียงราย-พะเยา คัดสรรสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า Top Suppermarket สาขาเชียงราย

ดูรูปทั้งหมด