การศึกษาต่อเนื่อง

Continuing Education

หลักสูตร Non Degree

เพื่อยกระดับทักษะคนทั่วประเทศ
Standard Post with Image

[CRRU-001]การสร้างสรรค์ Infograghic และการสร้างภาพประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

Standard Post with Image

[CRRU-002]ปฏิบัติการด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Standard Post with Image

[CRRU-003]การสร้างสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR)

Standard Post with Image

[CRRU-004]การสร้างสรรค์งาน Animation 3 มิติ เพื่องานอุตสาหกรรมดิจิทัล

Standard Post with Image

[CRRU-005]การออกแบบภาพ 3 มิติ เพื่องานอุตสาหกรรมดิจิทัล

Standard Post with Image

[CRRU-006]การออกแบบและบริหารงานเว็บไซต์สู่การค้าออนไลน์มืออาชีพ

Standard Post with Image

[CRRU-007]การเพิ่มทักษะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับการพัฒนากลยุทธการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยใช้ดิจิทัลมีเดียและกราฟิกดีไซน์

Standard Post with Image

[CRRU-008]การใช้งานและสร้างสรรค์อย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย (workshop)

Standard Post with Image

[CRRU-009]ระบบไอโอทีเพื่อเกษตรสมัยใหม่ (Internet of Things for Smart Farming)

Standard Post with Image

[CRRU-010]หลักสูตรถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อการโฆษณาอย่างไรให้ขายดี

Standard Post with Image

[CRRU-011]การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้าแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์

Standard Post with Image

[CRRU-012]การออกแบบสัญลักษณ์ และเครื่องหมายตราสินค้า