ติดต่อเรา

Contact

สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Innovation and Continuing Education Office

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053 776 008      โทรสาร: 053 776 008

E-mail : iceo.crru@gmail.com

แผนที่ : ขอเส้นทาง