/

งานตามพันธกิจ

การศึกษาต่อเนื่องContinuing Education

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานCRRU-WIL

บ่มเพาะผู้ประกอบการEntrepreneur Incubator

ผลิตภัณฑ์เซรามิกCeramic Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( ดูทั้งหมด )

Image
  โจทย์ท้าประลอง ประกวด IDEA WOW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “ธุรกิจสุด CHIC เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”
ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Idea สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ท้าประลอง ประกวด Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “ธุรกิจสุด Chic เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”
Image
  ผลตัดสินการประกวด IDEA สร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่อง สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Idea สร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย (CRRU-Smart Start Idea by GSB Startup) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ"
Image
  ส.นวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน<
วันที่ 21 มิ.ย. 62 ฝ่ายงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับเกษตร จังหวัดพะเยา เรื่องการสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพะเยา และได้กำหนดโครงการสัญจรทั้งหมด 4 จังหวัด

ICEO VDO