/

งานตามพันธกิจ

การศึกษาต่อเนื่องContinuing Education

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานCRRU-WIL

บ่มเพาะผู้ประกอบการEntrepreneur Incubator

ผลิตภัณฑ์เซรามิกCeramic Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( ดูทั้งหมด )

Image
  ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม2563 โจทย์ท้าประลอง ประจำเดือนนี้ คือ “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล”
Image
  ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563
ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2563 โจทย์/หัวข้อ “ประกวด Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” จำนวน 5 ทีม
Image
  ให้กำลังใจสู้วิกฤติ...ม.ราชภัฎเชียงราย เปิด“มาร์เก็ต เพลส “ ดันนักศึกษา ศิษย์เก่า ขายสินค้าออนไลน์ บรรเทาผลกระทบโคโรน่า 2019 รับออเดอร์พุ่งกระฉูด
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากรที่ได้รับผลกระทบหลายด้าน และขณะนี้จัดตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “ราชภัฏเชียงราย มาร์เก็ตเพลส (CRRUMARKETPLACE)”

ICEO VDO